Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care SC Liv Art SRL, (denumită în continuare: ”Liv Art”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile cu caracter personal ale vizitatorilor și clienților săi. Liv Art înțelege importanța datelor personale și se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea acestora. De asemenea, Liv Art ia în serios conformarea cu prevederile legale în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD. Exemple de date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com, număr de act de identitate, date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil), o adresă de protocol de internet (IP), un identificator de modul cookie etc.

Colectarea datelor cu caracter personal

Liv Art colectează informaţiile cu caracter personal ale vizitatorilor și clienților săi atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile acestora de consumatori sau în folosul companiei. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai cu acordul voluntar al vizitatorului sau al clientului. Liv Art colectează date care pot identifica exact o persoană, pentru plasarea unei comenzi/precomenzi, pentru crearea unui cont pe website, pentru completarea și trimiterea unui mesaj pe website prin formularul din pagina de Contact, pentru derularea contractului (confirmarea comenzii/precomenzii, facturare, livrare, garanții etc.). Aceste date sunt: numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, parola, numele de utilizator al contului, parola și adresele de facturare/livrare etc.

De asemenea, Liv Art colectează date anonime, transmise de browserul cu care fiecare vizitator navighează pe websiteul http//www.livart.ro. Aceste date personale anonime se colectează prin fișierele de tip "cookies". Prin aceste date Liv Art nu poate identifica exact o persoană. Aceste informații sunt necesare pentru analiză și publicitate. Datele colectate prin cookies sunt: adresa IP, locația, device-ul și browser-ul de pe care se face navigarea pe site, data și ora utilizarii site-ului etc. De asemenea, Liv Art folosește cookie-urile pentru a urmări conținutul coșului în timp ce vizitatorii/clienții navighează pe website.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt folosite în mai multe scopuri, cum ar fi:

  • Inițializarea contului pentru acest magazin.
  • Informarea vizitatorilor/clienților privind situația contului lor, informarea acestora privind evoluția și starea comenzilor/precomenzilor.
  • ndeplinirea obligațiilor contractuale.
  • Analiza navigării pe website, identificarea punctelor neclare și îmbunatățirea experienței vizitatorilor. O parte din indicatorii monitorizați sunt analiza ratei de abandon coș, analiza paginilor de pe care cei mai multi vizitatori părăsesc website-ul, analiza paginilor cele mai vizitate, conversia online.
  • În scopuri de marketing, pentru îmbunătățirea ofertelor din magazin.
  • Pentru activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de publicitate / media, servicii administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului.
Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastră?

Puteți să solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Liv Art, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. Dreptul de acces la datele personale identificabile și dreptul de intervenție asupra acestora sunt ambele permise clientului, în contul său de client. Contul de client reprezintă spațiul personal al clientului, unde acesta își poate completa sau modifica datele personale, după logarea cu adresa de email și parola proprie.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau retragerea consimțământului de prelucrare a datelor personale. În cazul în care un client care și-a dat inițial acceptul de prelucrare a datelor dorește sa își retragă acest acord, poate face acest lucru prin trimiterea unui email la adresa office@livart.ro (cu subiectul “RGPD - ștergere cont”) prin care să anunțe de acest lucru. Email-ul trebuie trimis de pe adresa de email cu care a fost creat contul pentru care se retrage acordul de prelucrare. Reprezentanții Liv Art vor face modificările cerute cât de curând posibil. În cazul retragerii acordului de prelucrare, datele înregistrate în contul respectiv nu vor mai fi vizibile reprezentanților Liv Art, iar aceștia, nu vor mai putea oferi nici o informație legată de contul respectiv.

De asemenea, puteți solicita dreptul de a fi uitat. În cazul în care un client dorește sa iși șteargă contul și toate datele personale din baza de date Liv Art, este rugat să trimită un email la office@livart.ro cu subiectul “RGPD - ștergere cont” și conținutul: “doresc sa îmi ștergeți contul și datele personale”. Email-ul trebuie trimis de pe adresa de email cu care a fost creat contul pentru care se cere ștergerea. Contul respectiv va fi șters din sistemele informatice cât de curând posibil. Trebuie menționat faptul că, în cazul în care datele respective sau o parte din ele au fost folosite în scopuri pentru care legislația în vigoare cere păstrarea lor un anumit interval de timp, datele cerute de lege vor fi păstrate conform temeiului legal și șterse după încheierea perioadei legale (de exemplu datele folosite pentru facturare).

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Membrii echipei Liv Art au acces la informațiile pe care vizitatorii/clienții le oferă. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, transmise unor terțe părți cu care Liv Art colaborează, inclusiv: furnizorii de servicii care oferă sprijin administrativ și tehnic pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale; partenerii de afaceri, furnizorii și subcontractații pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusiv transportatori de marfa tip curierat, etc); agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră; furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-ului; organele abilitate ale statului, în baza unei cereri expres formulate de aceștia și în limita prevederilor legale în vigoare. Liv Art poate dezvălui date cu caracter personal și unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori etc.), numai dacă este necesar.

Liv Art nu vinde datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

Cât timp se păstrează datele dvs. cu caracter personal?

Datele personale ale vizitatorilor/clienților sunt păstrate în baza de date atât timp cât clientul interacționează cu Liv Art și își dorește păstrarea contului. În cazul în care un client cere ștergerea datelor personale, propagarea cererii în baza de date se va face în maxim 30 zile.

Datele personale culese pe baza cookie-urilor sunt procesate pe durata consimțământului vizitatorului, așa cum a fost setat în browserul pe care acesta îl utilizează.

Securitatea și urmărirea datelor

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă. Datele dumneavoastră sunt păstrate pe serverele Liv Art și în baza de date și pe serverele găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terțelor părți cloud - ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal de pierderi, utilizări incorecte și acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere, ținând cont de natura acestora. Liv Art ia toate măsurile interne pentru a identifica și a asigura securitatea informațiilor, măsurile fiind verificate în mod regulat și adaptate noilor cerințe. De asemenea, Liv Art are relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire, iar aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Vizitatorii/clienții sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate pentru a accesa părți ale website-ului. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși Liv Art face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După primirea datelor dumneavoastră, Liv Art folosește proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedice accesul neautorizat.

Confidențialitatea datelor personale ale minorilor

Liv Art nu prestează servicii și nu livrează minorilor bunuri decât în cazurile exprese prevăzute de lege. Liv Art nu colectează cu bună știință pe website-ul său date cu caracte personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat companiei noastre datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze. În cazul în care Liv Art descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Consimțământul

Prin crearea contului pe websitul Liv Art, completarea formularului de pe pagina de Contact/Showroom sau furnizarea datelor cu caracter personal către Liv Art prin alte mijloace (trimiterea unei comenzi/precomenzi, email, telefon etc.), fiecare vizitator/utilizator sau client și-a exprimat consimțământul ca Liv Art să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Toate aceste date personale pot fi stocate, utilizate și prelucrate de către Liv Art, afiliații și colaboratorii săi. Vă reamintim faptul că, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la adresa de email office@livart.ro . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați acest lucru necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Liv Art și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@livart.ro.

Acest website folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să citiți Politica de Cookies.